Zemní práce, montované haly a pronájem techniky

Zemní práce

Zemní a výkopové práce, velké stavební jámy, rozsáhlé terénní úpravy, hutnění a zpevnění podloží, skrývky ornice, rekultivace, ale i výkopy pro přípojky, základové pasy nebo komunikace.

Naše další služby